020 55 00 55
Kostnadsfritt. Anonymt. Mån - fre 11.00-16.00

VAD VI GÖR

ERIN är en ideell organisation som verkar för ökade kunskaper och insatser för att all typ av våld och diskriminering mot kvinnor och flickor ska upphöra. ERIN bedriver en stödtelefon riktad till kvinnor och flickor med utländsk bakgrund. Du kan ringa till oss om du behöver motiverande och bearbetande stödsamtal samt kostnadsfri juridisk rådgivning. Vi strävar efter att du som ringer har tillgång till stöd och rådgivning på ditt modersmål. Vårt mål är att du som stödsökande erhåller all nödvändig information om dina rättigheter i Sverige.

ERIN är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vi arbetar utifrån ett intersektionellt perspektiv, med jämställdhet och etnicitet som infallsvinklar.

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

VILKA VI ÄR

Vi som är engagerade i ERIN kommer från olika delar av världen och vi kan prata flertal språk utöver svenska och engelska.

KONTAKT

Vaksalagatan 6, 3tr
753 20 Uppsala

För kontakt till verksamhetsledare
Phone: + 46 (0) 70 944 90 49
Email: verksamhet@erinswe.org

För kontakt till kommunikatörsansvarig
Phone: +46 (0)70 944 55 58
Email: kommunikation@erinswe.org

Stödtelefon: 020 55 00 55
Panik! Lämna Sidan